เราคือเพื่อนคนพิการสมานสมัคร  คือพลังแห่งรักประจักษ์มั่น  เมื่อชีวิตคือชีวิตสิทธิเท่ากัน  เราจึงร่วมสานฝันคนพิการ


นายอนุ  เหมือนอินทร์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู


ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 54.226.80.55
คุณเข้าชมลำดับที่ 0

    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อเคลื่อนย้ายพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
      วันที่ 12 มิถุนายน 2557 คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อเคลื่อนย้าย พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากศาลเดิม ซึ่งจะปรับปรุงซ่อมแซมไปยังศาลใหม่ (ชั่วคราว) ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวล
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
      วันที่ 7-8 มิถุนายน 2557 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการพัฒนาบุคลากร โดยมีคณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ : กลุ่มตัวอย่างเดียว (Single Subject Research) ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ปีการศึกษา 2557 
      วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการพัฒนาระบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ปีการศึกษา 2557  เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และให้สถานศึกษาจัดทำและพัฒนางานด้านทะเ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์อบรมนักเรียนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ 
       22กค.57 15.00น นางสาวพัชนีพร บุญแพง รองฯผอ.รร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ,ค
   จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง
บุคคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์เยี่ยมบ้านนักเรียน 
       22 กค. 57 09.00 น. นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง ผอ.รร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ มอ
   จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง
ผลผลิตกาแฟโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
       ช่วงบ่ายของกิจกรรมเกษตร (ชม.งานอาชีะเกษตร) ลูกๆหูหนวกโสตสุรินทร์ จะเดินไปสวนเกษตรกลังโรง
   จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
พล.ต.ต. กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนาผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3และคณะมอบวัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
       ๑๙ ก.ค. ๕๗ วันนี้ นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษ
   จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ครูและนักเรียนร่วมกันจัดพานไหว้ครู แสดงถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์
เลี้ยงส่งบุคลากรสูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คุณครูฐิติมา สมบูรณ์
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2556 สำหรับบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2556 สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
 
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์กระตุ้นประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เลขที่3-2556 (31 พ.ค. 56)

ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์กระตุ้นประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ (28 พ.ค. 2556)

สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รองบริเวณศูนย์ฯ  (2 พ.ค. 56)

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อ บัญชี ก (18 เม.ย. 56) 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่1/2556 สื่อ บัญชี ก (18 เม.ย. 56) 


หนังสือราชการจาก สพฐ.
หนังสือราชการจาก สพฐ.  

 


ข่าวสารจากเว็บครูไทย
ข่าวสารจากเว็บครูไทย  

ข่าวการศึกษา


Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  

 

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนรอบเมือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
Tel : 042-378452 , 08-1873-4272  Fax : 042-378452
Email : special790@hotmail.com , vinai_56@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.