ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภูออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.224.2.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,072,768

    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ประจำปี 2561 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ประจำปี 2561  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ร้บการนิเทศจากคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดบริการอาหารนักเรียน และการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา 
      10 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฯ หนองบัวลำภู ร้บการนิเทศจากคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดบริการอาหารนักเรียน และการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระยะที่ 2
ประชาสัมพันธ์งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ประจำปี 2561 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ประจำปี 2561
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา ปี 2561 
      24 พฤษภาคม 2561 นายอนุ เหมือนอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานดำเนินงานโครงการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา ปี 2561 กล่าวเปิดการอบรมซึ่งมีคณะครูบุคลากรและผู้ปกครองเข้าร่วม โดยได้รับความอนุเคระห์วิทยากรจา
ประชาสัมพันธ์งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ประจำปี 2561 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ประจำปี 2561
คณะครูศูนย์ฯ หนองบัวลำภู ร่วมการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
      21-22 พฤษภาคม 2561 นายอนุ เหมือนอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะครูร่วมการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เครือข่ายที่ 9 ณ
คุณลิลรขา ลำมะนา คุณแม่เบญมาศ และคณะ ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน (ข้าวมันไก่) ขนมหวาน นม ขนมเค้ก และไอศครีม 
      21 พฤษภาคม 2561 คุณลิลรขา ลำมะนา คุณแม่เบญมาศ และคณะ ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน (ข้าวมันไก่) ขนมหวาน นม ขนมเค้ก และไอศครีม ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
คุณสมชาย ทรัพย์ประดิษฐ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาหนองบัวลำภู และคณะ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน KFC ขนม เครื่องดื่ม ไอติม และขนมเค้ก เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
จรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรง มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ...     จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ...     จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง
กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาเทคนิค การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน การวางเงื่อนไข การกระตุ้นความส...     จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง
กิจกรรมอบรมงานวิจัยในชั้นเรียน...     จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ปี 2561...     จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง
กิจกรรมอบรมคัดกรองและประเมินสมรรถภาพร่างกาย สติปัญญา โดยทีมสหวิชาชีพ...     จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ปกครอง และกิจกรรมอบรมให้ความรู้กิจกรรม...     จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ...     จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง
กิจกรรมวิถีธรรม วิถีเทพาลัย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง...     จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง
นายชาติตระการ ยอดสง่า รอง ผอ.สพม.31 เยี่ยมโรงเรียนเทพาลัย...     จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
22 สิงหาคม 2560 โครงการกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ...
21 สิงหาคม 2560 การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ ปีงบประมาณ 2560 ...
10 สิงหาคม 2560 อบรมโครงการการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ...
ค้นหาเด็กพิการอำเภอเมือง ปีการศึกษา 2559 ...
 
Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  
https://www.facebook.com/nbpspecial

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์กระตุ้นประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เลขที่3-2556 (31 พ.ค. 56)

ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์กระตุ้นประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ (28 พ.ค. 2556)

สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รองบริเวณศูนย์ฯ  (2 พ.ค. 56)

ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อ บัญชี ก (18 เม.ย. 56) 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่1/2556 สื่อ บัญชี ก (18 เม.ย. 56) 

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dankhun2/domains/school.com/public_html/core_main/module/footer/footer.php on line 4
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
Tel : 042-378452  Fax : 042-378452
Email : nbpspecial@gmail.com | Facebook : nbpspecial
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.